Катедрата по медицинска биология проведе час по „Научна палитра“ с третокласници от ОУ „Екзарх Антим I“
Вместо студенти и докторанти зад микроскопите в Учебната зала на Катедрата по медицинска биология застанаха учениците от III-В клас на Основно училище „Екзарх Антим I“ град Пловдив.
За третокласниците посещението не беше само разглеждане, а пълноценно обучение като часове по интердисциплинарния учебен предмет от разширена подготовка „Научна палитра“.
Като иновативно училище ОУ „Екзарх Антим I“ работи по иновативни модели на обучение. От учебната 2021/2022 година всички паралелки от втори, трети, четвърти, пети и шести клас изучават в разширена подготовка нов учебен предмет “Научна палитра” с интегриране на учебно съдържание по математика, география и икономика, история и цивилизации, човекът и природата, човекът и обществото, околен свят.
На 17.02.2023 г. часовете по „Научна палитра“ бяха в Медицински университет – Пловдив, Катедра по медицинска биология.
За провеждането на часа по разширена подготовка в извънучилищна обучаваща среда пред учениците от III-В клас учителите и директорът на училището д-р Катерина Василева се довериха изцяло на преподавателския подход и всеотдайност на доц. Мария Казакова, дб от МУ-Пловдив.
Учениците се запознаха с различни паразити, които наблюдаваха под микроскоп. Доцент Мария Казакова им разказа как изглеждат те, как се размножават и как растат в човешкия организъм. Тя изтъкна значението на личната хигиена за предпазване от болестите, които паразитите причиняват.
Учениците бяха особено впечатлени от това как изглеждат някои от яйцата на паразитите, които наблюдаваха под микроскоп. Хареса им обстановката в университета и пожелаха отново да го посетят.
Ректорското и катедреното ръководства с готовност приветстват и ще подкрепят и в бъдеще подобно сътрудничество. Особено ценно е презентирането на университета по този начин пред най-малките ученици, в които отрано да се запали любопитство, интерес и любов към знанието.