Катедрата по патологична физиология представи МУ-Пловдив в инициативата „Заедно за чист въздух“

Медицински университет – Пловдив взе участие в инициативата „Заедно за чист въздух“, която се проведе на 8 септември на пл. „Стефан Стамболов“.

Събитието е по идея на община Пловдив и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив по повод Международния ден на чистия въздух – 7 септември.

От 11 часа бяха разположени информационни пунктове, на които се представиха добри практики в ежедневието, производството и транспорта при опазването на атмосферния въздух, а специалисти в различни области на познанието дискутираха със заинтересованите граждани здравни и екологични аспекти на замърсяването му.

Медицински университет – Пловдив официално бе представен от екип на Катедрата по патологична физиология и Центъра по функционална белодробна диагностика, ръководени от проф. Благой Маринов, който е и заместник-ректор по научноизследователска дейност и директор на Медицинския симулационен тренировъчен център.

Всеки желаещ да измери капацитета на белите си дробове можеше да се обърне към специалистите от Медицинския университет, които извършваха спирометрия – стандартно изследване, което се използва за оценка на функциите на белите дробове, като измерва въздушния поток при влизане и при излизане от белите дробове. Така още по-успешно бе продължена инициативата на проф. Благой Маринов за безплатни спирометрични измервания и прегледи за гражданите, която той проведе миналата седмица в IV-то ДКЦ.

Експерти на МУ-Пловдив от Катедрата по хигиена също активно работят чрез своите научни изследвания за влиянието на качеството на атмосферния въздух върху здравето и влиянието на други вредни фактори от околната среда.