Катедрата по Медицинска биология към Медицински факултет обявява едно вакантно место за Медицински лаборант.

Медицински университет – Пловдив

Катедрата по Медицинска биология към Медицински факултет обявява едно вакантно место за Медицински лаборант.

Изисквания: професионален бакалавър-медицински лаборант, владеене на английски език, изикващо изпълнение на задълженията.

Необходими документи – автобиогрофия по европейски формат, копие от диплома за завършено образование (професионален бакалавър – мед. лаборант).

Документите да се подават в канцеларията на катедра „Медицинска биология“, на адрес гр. Пловдив; ул. Перущица №1 (сградата на РЦЗ до МБАЛ „Пълмед“) от 7.30 – 13.30 часа. Срок за подаване на документите до 19.05.2014 г.