СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

___________________________________________________________________________________________________________

КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ПО УСПЕХ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/21 Г.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА НОМЕР НА БАНКОВА СМЕТКА, РАЗКРИТА В УНИКРЕДИТ БУЛБАНК Е ДО 23.11.2020 Г.
ДОКУМЕНТЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН ОТ СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СЕГА РАЗКРИВАТ НОВА СМЕТКА, НА СЪЩИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС, НА КОЙТО Е ПОДАДЕНА МОЛБАТА ЗА СТИПЕНДИЯ.

  • РАЗМЕР НА СОЦИАЛНИТЕ СТИПЕНДИИ -140 лв/мес
  • РАЗМЕР НА СТИПЕНДИЯТА ЗА СТУДЕНТИ БЕЗ ДВАМА РОДИТЕЛИ- 150 лв/мес

МИНИМАЛЕН УСПЕХ НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ПО УСПЕХ – 5,25
___________________________________________________________________________________________________________

КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ПО УСПЕХ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/21 Г.