КЛАСИРАНИ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2022/2023 Г. ПО КРИТЕРИЯ „СРЕДЕН СЕМЕСТРИАЛЕН УСПЕХ“ (държавна поръчка, българи)

https://mu-plovdiv.bg/?p=84179&preview=true