Класирания за прием на студенти за субсидирано и платено обучение, 09.09.2022 г.

Първото класиране за специалността Медицинска речева и езикова патология, ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО НА 13.09.2022 Г.!
Първо класиране за специалността Медицинска речева и езикова патология, субсидирано обучение
Записването е присъствено в Учебен отдел на Медицински факултет.
Срок на записване от 12.09. до 13.09.2022 г. 14:00 ч.
Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено висше образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Семестриалната учебна такса е 400 лв и се заплаща след издадено платежно нареждане от Учебен отдел, в клон на банка на територията на Университета.
 • Седмо класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, субсидирано обучение.
  Записването е присъствено, в Учебните отдели на съответните факултети.
  Срок на записване от 12.09. до 12.09.2022 г. 14:00 ч.

  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • Трето класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ.
  Записването е присъствено, в Учебните отдели на съответните факултети.
  Срок на записване от 12.09. до 12.09.2022 г. 14:00 ч.

  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.
 • Седмо класиране за специалностите Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент
  Записването е присъствено в Учебен отдел на Факултета по обществено здраве.
  Срок на записване от 12.09. до 13.09.2022 г. 14:00 ч. (без събота и неделя)
  Документи за присъствено записване:

 • Лична карта.
 • Диплома – оригинал и копие за завършено средно образование. За специалността Управление на здравните грижи – две оригинални дипломи и копия – за средно и за професионално образование.
 • Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
 • Снимки – 4 броя, формат 4/5 см.
 • Учебната такса се заплаща, след издадено платежно нареждане от Учебните отдели, в клон на банка на територията на Университета.