КМТ обявява началото на единадесетия конкурс за докторантски и студентски проекти YOUNG & ENERGETIC SCIENTISTS

В конкурса YES могат да участват млади учени – бакалаври, магистри и докторанти, които искат и се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живота.
Конкурсът подпомага проекти в изключително широк спектър от научни направления. Успешният проект трябва да съчетава различни методи на изследване и/или информационни технологии. Крайният срок за подаване на проектите е 10.09.2021 г.
Проектите трябва да са поне в една от приритетните области като се оцняват високо интердисциплинарните проекти.
Телекомуникационни технологии
Компютърни системи и мрежи
Програмиране и софтуер
Автоматика и мехатроника
Електроника и електротехника
Механика и машинни технологии
Нови материали и нанотехнологии
Биотехнологии и химия
Приложна физика
Технологии в хранително-вкусовата промишленост
Аграрни технологии
Енергоефективни системи и управление
Приложение на изкуствения интелект
За да участвате в конкурса попълнете апликационната форма на:
https://forms.gle/uu1g3pEVjtq9M1Vi7
Награден фонд:
Първа награда докторанти – 900 лв.
Втора награда докторанти – 400 лв.
Трета награда – 200 лв.
Първа награда студент – 500 лв.
Втора награда студент – 200 лв
Трета награда студент – 100 лв.
Регламент на конкурса:
https://drive.google.com/file/d/0B4q47SsTfQuCaVZyTU5QU1RVTTA/edit?resourcekey=0-etBKgHUF5p3MDOKvqBPodg
Ако имате въпроси ни пишете yes@cys.bg