Когато става дума за медицина, един размер не приляга на всички

МУ-Пловдив подкрепя информационната кампания на Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) на тема „Що е то Персонализирана медицина?- Когато става дума за медицина, един размер не приляга на всички!“ във връзка с дейност по изпълнение на проект по Фонд Активни граждани България на тема „Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“.

Тематичният план включва следните заглавия:

• от P4 до P6 медицина – въведение в темата за персонализирана медицина
• Персонализирана медицина и онкология
• Персонализирана медицина и психиатрия
• Персонализирана медицина и редки заболявания
• Персонализирана медицина тук и сега – предимства и предизвикателства
• Персонализирана медицина в перспектива – какво крие бъдещето?,

Ще бъдат разгледани 1 или 2 допълнителни теми, посветени на COVID-19, с цел преодоляване на дезинформацията или на невярната налична информация по актуалната тема на нашето ежедневие – коронавирусна пандемия.

Първата статия по темата, изготвена от Асоциацията, може да намерите тук