26-та Асамблея на ИМАБ, 3-та Международна Конференция на Алумни клуб при МУ-Варна

26-та Асамблея на ИМАБ,

3-та Международна Конференция на Алумни клуб при МУ-Варна,

ПОКАНА

Уважаеми колеги, драги приятели,

Моля, от името на УС на ИМАБ и Ректора на МУ-Варна, под патронажа на когото се провежда този авторитетен форум, приемете нашата любезна покана да участвате в:

26-та Асамблея на ИМАБ и

3-та Международна Конференция на Алумни клуба при МУ-Варна,

 заедно със сателитни конференции

по дентална медицина, здравен мениджмънт и интеграционна медицина

Място на провеждането:

Конгресен център на хотел „Адмирал“, КК „Зл.Пясъци“

Дати: 12-15 май 2016 г.

Работен език: английски

Основни тематики:

ИМАБ: инфекции (всички аспекти), онкология (всички аспекти), вариа

Сателитни форуми: дентална медицина (всички аспекти), здравен мениджмънт и интеграционна медицина, вариа (многопрофилна тематика)

Алумни клуб: поредна среща на възпитаници и приятели на МУ-Варна от чужбина, комуникации и PR на Алумни клуба

Поканени чужди лектори: водещи специалисти по посочената тематика

Условия за участие: активен участник – регистрационна такса 90 лв, платена по банков път до 1 май 2016 г., след тази дата 120 лв (платена по банков път, кредитна карта или на място).

Придружаващо лице: 60 лв без срок, млад учен (до 35 год): 60 лв без срок, студенти: 30 лв без срок.

Регистрационната такса включва участие, материали на форума, коктейл на 12 май, винено парти на 14 май, право на пълен обем публикация в списанието на ИМАБ.

Банкова сметка на ИМАБ: Сосиете Женерале Експрес Банк, Варна

SWIFT: TTBB BG 22, IBAN: BG91TTBB94001515064834, Получател: ИМАБ,

Превод за: 26 Асамблея (моля, посочете име и институция, която представлявате)

Важни срокове: до 30 април 2016 г. – изпратете заглавие на презентацията, автори и институции, кратко резюме на англ.ез.

–          след приемане на темата, регистрация и участие във форума, пълната статия на английски език да се представи в Редколегията на списанието на ИМАБ до 15 юни 2016 г. за публикация. Списанието на ИМАБ е с реален импакт-фактор, регистрация във всички международни сайтове и индексиране, има най-висок рейтинг на медицинските списания

Участието ви е възможно: като лектор (до 30 мин), кратко устно съобщение (до 10 мин), постер, слушател, придружаващо лице, млад учен (до 35 год, с писмо от научния ръководител) – моля, посочете актуалното участие.

Настаняване в хотел „Адмирал“: 70 лв. единична стая, 110 лв.  двойна стая, само за регистрирани участници, резервации само чрез Секретариата на Асамблеята

Предварителна програма:

12 май – пристигане, настаняване, коктейл 19.30 ч. в „Адмирал“,

13 май – 9.00 ч. официално откриване, приветствия, презентация, награждаване на заслужили деятели на ИМАБ,

първа сесия: 9.30-13.00 ч. – общи пленарни лекции за всички участници,

втора сесия: 14.00-18.00 ч. –  разделяне по секции ИМАБ, Дентална медицина, здравен мениджмънт и интеграционна медицина, постерни сесии,

19.30 ч. – вечеря в ресторант „Копитото“ (куверт 25 лв)

14 май – от 9.00 до 18.00 ч. с кафе паузи и обедна почивка – заседания по секции, постерни сесии,

19.30 ч. – винено парти в „Адмирал“

15 май – от 9.00 до 12.00 ч. – заседания по секции, приключване и закриване на форума, награждаване на най-добре представените презентации и постери на млади учени.

Очакваме ви с радост да бъдете част от голямото семейство на ИМАБ и

Алумни клуба при МУ-Варна!

За информация и заявки за участие:

www.imab-bg.org

[email protected], [email protected], [email protected]