Конференция на тема „Дигитално здраве – пътят за овластяване на пациентите и активното участие на гражданите в процеса“Проект № BG05SFOP001-2.025-0017 „Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването “

ПОКАНА за УЧАСТИЕ


в
Конференция на тема
„Дигитално здраве – пътят за овластяване на пациентите и активното участие на гражданите в решенията и процеса, свързан със собствените им живот и здраве“

Дата:
24.02.2023 /петък/
Час:
13:15 – 17:15 часа
Формат:
виртуално събитие

ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ
ТУК

В световен мащаб моделите на здравеопазване и грижа се борят да отговорят на редица предизвикателства, свързани с живота, здравето и качеството на живот на населението, както и с особеностите и спецификите на здравните системи. Дигиталните технологии и прилагането им в здравния сектор се смятат за едно от работещите решения за справяне с различни проблеми в съвременното здравеопазване.
Иновациите и дигиталната трансформация по безпрецедентен и в същото време естествен начин се превръщат в нова реалност в здравеопазването, разкривайки хоризонти за по-ефективна, достъпна и ориентирана към всеки индивид/ пациент здравна грижа. Наред с обещаващия потенциал и предимствата, дигитализацията води със себе си редица предизвикателства, които е нужно да бъдат адресирани адекватно, за да се разгърне пълният ѝ потенциал и повече хора да се ползват от предимствата ѝ.
Темата за дигитално здраве и мястото на пациента в процеса на дигитализацията в здравеопазването е комплексна и ще е основен фокус в презентациите и дискусиите в рамките на предстоящата конференция.
Наред с български експерти и специалисти в конференцията ще вземат участие и чуждестранни лектори, които ще споделят опит, добри практики и ще дадат примери за потенциала, ползите от дигиталното здраве и приложението на различни дигитални решения.

Не пропускайте възможността за участие в конференцията
„Дигитално здраве – пътят за овластяване на пациентите и активното участие
на гражданите в решенията и процеса, свързан със собствените им живот и здраве“
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА
*Участието е безплатно, но регистрацията е задължителна.
__________________________________
Събитието се организира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0017
„Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – www.eufunds.bg
Повече информация за проекта може да откриете ТУК.

За допълнителни детайли, моля, свържете се с нас на office@bapemed.org.
Поздрави, екипът на БАПЕМЕД