Конгрес на Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI)

Уважаеми колеги,

Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират, че в периода 9 – 11 юни 2023 г. в гр. Хамбург, Германия ще се състои Конгрес на Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI) с възможност за онлайн участие. Събитието събира международни експерти да споделят знания, добри практики и научен, диагностичен и терапевтичен опит.

За повече информация и за регистрация https://eaaci.org/events/annual-congress/

С уважение,
Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД