Медицински университет Пловдив обявява конкурс за медицински лаборант към специалност „Медицински лаборант“ в Медицински колеж Пловдив.

ОБЯВАМедицински университет Пловдив обявява конкурс по документи и събеседване за медицински лаборант към специалност „Медицински лаборант“ в Медицински колеж Пловдив.

Срок за подаване на документи до 16.09.2016г.

Документи:1. Диплома за медицински лаборант2. Удостоверение за стаж в лаборатория по Микробиология3. Автобиография