Конкурс „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход“

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за наставници на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности.

Крайният срок за изпращане на кандидатури е 23 август 2019г. 18.00ч., следвайки условията на конкурса, представени тук: http://socialachievement.org/bg/kandidatstvaj-za-finansirane/otvoreni-za-kandidatstvane-proekti/konkurs-mentorska-podkrepa-za-studenti-ot-romski-proizhod/

Процедурата за избор на изпълнител се осъществява по реда на ПМС 118 от 20.05.2014г. за предоставяне на услуги за менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, в рамките на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, финансиран от Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund), в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

При необходимост от допълнителна информация или въпроси, моля свържете се с Мария Методиева на електронен адрес: [email protected]