Конкурс на МО за стипендии на студенти по Медицина

Министество на отбраната на Република България
Обявява конкурс за стипендии на студенти по Медицина

Стипендиите са от учебната 2018/2019 г. и са за следните длъжности и места на изпълнение на военната служба:
1. Лекар в медицински пункт на военно формирование в Асеновград
2. Лекар в медицински пункт на военно формирование в Карлово
3. Лекар в медицински пункт на военно формирование в Граф Игнатиево
4. Началник на медицински пункт във военно формирование в Бургас
5. Началник на медицински пункт във военно формирование в Шумен
6. Лекари на фрегата във военни формирования в Бургас – 2 бр.
7. Лекар – корабен в медицински пункт на военно формирование в Бургас
8. Лекар в медицински пункт на военно формирование в Стара Загора
Краен срок за кандидатстване: 11 май 2018 г. във Военно окръжие – Пловдив
Месечен размер на стипендиите – 300 лв.
За допълнителна информация за други условия, изискванията към кандидатите и необходимите документи можете да се обръщате към :
Военно окръжие – Пловдив
Областен военен отдел
ул. Велико Търново 75
тел.: 032 632 871
E-mail: vo_plovdiv_new@mail.bg

Медицински университет – Пловдив
Център за кариерно развитие
Университетски информационен център, ет. 1, офис 3
Тел.: 032 602 276
E-mail: career@meduniversity-plovdiv.bg