Конкурс за най-добра научна работа на млад микробиолог