Конкурс по проект Техностарт 3

Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
Проект „ТЕХНОСТАРТ 3“

Проектът е ориентиран към студенти, обучаващи се за образователно-квалификационни степен „Бакалавър“ или „Магистър“, докторанти и млади хора с висше образование.
Проектът финансира стартиращи фирми и бизнес идеи в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.
Краен срок за кандидатстване: 29 май 2017 г.
Цялата необходима информация можете да се прочете тук:
http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html