Конкурс за 25 стипендии „Гипсън“ по 2,500 лв. годишно


МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
в сътрудничество с
АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, САЩ

обявяват

К О Н К У Р С
за
25 стипендии „Гипсън“ по 2,500 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България през учебната 2021-2022 година


Основни изисквания към кандидатите:

• Да са студенти в първи курс през учебната 2021-2022 г;
• Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
• Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
• Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
• Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 10,000 лева.

Документите за кандидатстване можете да донесете във Фондацията или да ги изпратите и по пощата на адреса на Фондацията (бул. „Цариградско шосе“ № 113А, гр. София 1784) с клеймо не по-късно от 10 ноември 2021 г.

Подаването на документите не е задължително да става лично.

Прочетете внимателно какви са необходимите документите в раздел „Правилник“

https://www.cmfnd.org/?page_id=521