Конкурс за 25 стипендии „Гипсън“ по 2000 лв. годишно за студенти

МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ в сътрудничество с АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, САЩ обявяват

К О Н К У Р С

за

25 стипендии „Гипсън“ по 2000 лв. годишно за студенти с високи академични постижения, чиито семейства имат ниски материални възможности, записани в първи курс на университети в България
през учебната 2018-2019 година

Основни изисквания към кандидатите:

• Да са студенти в първи курс през учебната 2018-2019 г;
• Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
• Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
• Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
• Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 8000 лева.

Документите за кандидатстване можете да донесете във Фондацията или да ги изпратите и по пощата на адреса на Фондацията с клеймо не по-късно от 13 ноември 2018 г.

Подаването на документите не е задължително да става лично.

Прочетете внимателно какви са необходимите документите в раздел „Правилник“

Правилник Стипендии Гипсън 2018
Молба-формуляр Стипендии Гипсън 2018
Декларация за съгласие Гипсън 2018

Координатор на програмата:
г-н Георги Кузмев,
тел. 02 8467229
Ел.поща: [email protected]
http://www.cmfnd.org