Конкурс за есе на тема “What do I know about Azerbaijan?”.

Уважаеми студенти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че Министерствата на външните работи, младостта и спорта на Азербайджан, заедно с дипломатическите представителства в чужбина, организират конкурс за есе на тема “What do I know about Azerbaijan?”.

Конкурсът цели да увеличи познанията на младите хора за страната и да стимулира научно-изследователската дейност в Азербайджан.

Крайният срок за подаване на есе е 30 юни 2019 г.

За по-подробна информация и изисквания към есето вижте ТУК.

Конкурсът е отворен за български и чуждестранни студенти на възраст между 18 и 29 години, които учат в университети в България.

Победителят ще спечели едноседмично опознавателно пътуване до Азербайджан, което ще се проведе до м. август 2019 г.

С уважение,

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД