Конкурс за избор на Директор на НИМУ за периода 2023 – 2026 г.

„На основание Решение на АС – Протокол No 6 от 13.07.2023 г., обявявам процедура за участие в конкурс за избор на Директор на НИМУ за периода 2023 – 2026 г.“

Документи ще се приемат до 25.08.2023 г.

Формуляр за участие в конкурс за избор на Директор на НИМУ – Пловдив