Kонкурс за изследователски проекти по програма за двустранно сътрудничество между Университетска агенция на франкофонията AUF и Фонд „Научни изследвания“ към МОН

Втора покана за участие в конкурс за изследователски проекти по програма за двустранно сътрудничество между Университетска агенция на франкофонията AUF и Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

Проектните предложения се представят до 17 часа на 18.10.2018 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания“ на хартиен и електронен носител.

Подробна информация на български език