Конкурс за млади франкофони на възраст от 20 до 26 години

LabCitoyen има за цел да насърчи знанията на своите участници чрез колективни дебати на френски език по актуални теми в областта на правата на човека.

Програмата, която се подкрепя от Френския институт в Париж, предлага на около петдесетина млади франкофони от целия свят, граждански ангажирани, на възраст от 20 до 26 години, престой в Париж за обсъждане на основни теми за правата на човека под формата на поредица от конференции, дебати, кръгли маси и работни групи.

Програмата, която е създадена в партньорство с над двадесет институции и НПО, позволява на младежите да се срещнат с управленски кадри от международни организации, с депутати, журналисти, граждански застъпници, предприемачи и лекари.

Издание LabCitoyen 2020 ще се проведе в Париж от 28 юни до 5 юли и ще се фокусира върху основните права на детето с различни подтеми: право на образование и достъп до качествено образование; борба с физическото, психическото и сексуално насилие и с всички форми на детска експлоатация (трафик, деца войници….); права на детето и развитие: борба с детското недохранване, неравенство, достъп до здравни услуги; защита на правата на насилствено прогонени деца.

Кандидатите, които трябва да са на възраст между 20 и 26 години, трябва да имат ниво на владеене на френски език DELF B1 или еквивалентна диплома или сертифат.

Престоят за участие в LabCitoyen ще бъде от 28 юни до 5 юли 2020 год. като е задължително присъствие по време на целия престой.

Всички разходи по престоя на участниците ще бъдат поети от организатора.

За повече информация за Labcitoyen посетете интернет страницата: http://institutfrancais.bg/fr/programme/806/labcitoyen/

За да кандидатствате : изпратете CV и мотивационно писмо на френски език най-късно до 31 януари 2020 год. до [email protected]