Конкурс за най-добра студентска разработка на ортодонтска тема за наградата „Проф. Мутафчиев“ – 2022г.