Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности


Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2023/2024 г. в рамките на „Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“.

Стипендиантската програма цели да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. Стипендиантите ще получат финансова подкрепа за период от една академична година, както и наставничество от ментор – професионалист в здравната сфера.

Конкурсът се организира в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.
Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2023 г., 18:00 ч.

Пълна информация за конкурса, включително за необходимите документи и начин на кандидатстване, можете да намерите на https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=80