Конкурс за постдокторски стипендии, Мария Кюри 2023

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа” и конкурса за схемата Postdoctoral Fellowships с краен срок: 13 септември 2023 г. бихме искали да Ви напомним, че сме на разположение за обсъждане на конкретни проектни идеи, въпроси и казуси.

Предлагаме съдействие за изготвяне на заявления за интерес от организации-домакини и правим безплатен преглед на готови предложения (pre-screening) с организации в България.

Имате възможност да се регистрирате и направите свой профил на платформата за търсене на партньори/ организации-домакини по Мария Кюри: https://msca.b2match.io/, разработена в рамките на проект MSCA-NET.

Виртуалната платформа е създадена, за да улесни сътрудничеството между организации от академичния сектор, бизнеса и изследователи. Това е място, където можете да организирате двустранни, дори многостранни срещи за подготовка на успешни проекти по Мария Кюри.

На Ваше разположение са и различни материали, разработени от международната мрежа от национални контактни лица, достъпни на https://msca-net.eu/scientific-community/msca-postdoctoral-fellowships-pf/

В случай че проявявате интерес и сериозно обмисляте да кандидатствате, може да се свържете с нас на следните електронни адреси: [email protected] и [email protected]

С уважение,
Габриела Чупренска и Милена Главчева,
Национални контактни лица за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт Европа“