Конкурс за предоставяне на германски стипендии за българи с висше образование за академичната 2024/2025 г.


ОБЯВА
за
конкурс за предоставяне на германски стипендии за българи с висше образование за академичната 2024/2025 г.


В МОН е получено писмо чрез Министерството на външните работи от Посолството на Република България в Берлин относно обявени конкурси за предоставяне на стипендии от Правителството на Свободната държава Бавария за българи с висше образование през академичната 2024/2025 година.

Със стипендиите се финансират следдипломни образователни програми (напр. за придобиване на магистърска степен) или докторантури в държавен или подкрепян от държавата университет или висше училище в Бавария. Стипендията е в размер на 934 евро/месец и се отпуска в рамките на една година и може да бъде удължавана два пъти за срок от една година (общо 3 г.) Възможна е и подкрепа за едногодишни научноизследователстки престои в Бавария в рамките на докторантура, провеждана в Българя. Документите се изпращат в електронен формат в срок до 01.12.2023 г. Повече информация ще откриете в приложените брошури.