Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма РИЛА

На вниманието на Академичния състав на МУ-Пловдив

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма РИЛА“.

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.

Общ бюджет на конкурса:
Прогнозният бюджет на конкурса е 140 000 лв., от които 70 000 лв. от бюджета за 2021 г. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде в следните граници:
1) Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв.
2) Максималната сума за всеки отделен проект е 12 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24  месеца.

Срок за подаване на проектните предложения:

Проектните предложения се представят до 17 часа на 28.06.2021 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат.

Повече информация, официалната покана за конкурса и бланки на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1296

 

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник Ректор по МСПД

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД -19 (ФНИ, МОН)

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за мобилизация на международната научна общност за научни изследвания във връзка с пандемията от COVID-19.

Националната фондация за природни науки на Китай, Беларуската републиканска фондация за фундаментални изследвания и Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправят покана за проектни предложения за съвместни изследвания. Целта на настоящата процедура за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД -19“ е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в конкурса.

В конкурса могат да участват научни колективи от Република България, Китайската народна република и Република Беларус. Всяка от финансиращите организации ще финансира научните изследвания на колективите по одобрените проекти от съответната държава. В съответствие с условията за международното сътрудничество в рамките на конкурса и общите процедури между трите финансиращи организации, ще бъдат финансирани проекти, в които освен българския колектив, участват и партньори и от Китай и Беларус, или само от Китай.

Научните областите, в които ще бъдат финансирани проектите за фундаментални научни изследвания в конкурса, са:
• Скрининг и разработване на широкоспектърни анти-коронавирусни лекарства;
• Изследване и разработване на анти-коронавирусна ваксина;
• Етиология и патогенни механизми на действие на вируси от животински произход и защитни имунни механизми срещу вируси;
• Нови технологии за бърза и прецизна диагностика на коронавирус

Общ бюджет на конкурса (за българските колективи):
Прогнозният общ бюджет на конкурса е 600 000 лв., съгласно ПМС 89 от 8.05.2020 г. Минималната сума за всеки отделен проект е 100 000 лв., а максималната – 200 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: до 24 месеца.

Срокът за подаване на проектните предложения е до 17 часа на 15.09.2020 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“.

Повече информация и образци на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“:

http://www.fni.bg/?q=node/1160

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД