Конкурс за стипендии на Ромския образователен фонд за академичната 2019-2020 г


Конкурсът за стипендии на Ромския образователен фонд за академичната 2019-2020 г. е отворен

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход за академичната 2019-2020 г.
Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Северна Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Крайният срок за кандидатстване за студентите и кандидат-студентите от България е 15-ти май 2019г.

Насоките за кандидатстване по програма Стипендии за студенти от ромски произход (РМУСП) са налични тук: http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0
В периода до края на месец април предстои да проведем информационни срещи с кандидати за стипендия от градовете Враца, Сливен, Пловдив и София. Допълнителна информация за тях може да получите от нашите партньори – Областна администрация Враца, Ромска академия за култура и образование (РАКО) – Сливен, Младежка фондация „Арете“ – София.

За допълнителна информация:
Орлин Орлинов
Национален Координатор за България
Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми – Унгария
orlin.orlinov@romaeducationfund.org
http://www.romaeducationfund.org

офис: Институт “Отворено общество”
София 1000, ул. “Солунска” 56
тел. 02/930 66 25; моб. 0999 02 02 34
Факс: 02/951 63 48