Конкурс за студенти по медицина

Центърът за защита правата в здравеопазването и фондация „Жени и Александър Дърводелски“ обявяват конкурс за написване на есе на тема „Може ли изкуственият интелект да остави без работа лекарите“. Право на участие има всеки студент по медицина, български гражданин. Есето не трябва да съдържа повече от 5000 знака. Освен есето, участникът трябва да представи попълнена информационна карта, кратка автобиография (формат Europass) и удостоверение, че е записан като студент за учебната 2023-2024 година.

Комисия от известни личности ще оцени представените есета.

Класираните на първите 5 места ще получат и парична награда в размер на 1000 лева на официална церемония в София на 2 юни. Всички участници ще получат грамота.
Кандидатите могат да изпращат своите документи по електронната поща – [email protected] до 17 май 2024 година.

Регламент: https://www.czpz.org/konkurs