Oбява за редовни докторанти – Държавен вестник бр. 86-15.10.2021Обява ДВ бр.12 от 11.02.2022г.