Конкурс за високи научни постижения на Съюза на учените в България

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Прикачените файлове съдържат афиш-обява и разяснения относно условията за кандидатстване в Конкурса за високи научни постижения на Съюза на учените в България. Ако прецените, че Вашите научни постижения през последните четири години (2017, 2018, 2019 г. и 2020 г.) могат да бъдат представени в конкурса, не се колебайте да предприемете предвидените в регламента стъпки. Обърнете внимание и на конкурса за докторските дисертации – ако Ваши докторанти са се представили на високо ниво, не пропускайте да ги насърчите и подпомогнете да кандидатстват.
Желаем Ви успех!

Обява

Разяснения