КОНКУРС за редовни докторанти за учебната 2011/2012 г.

КОНКУРС за редовни докторанти за учебната 2011/2012 г. Във връзка  с  Решение  № 320 от 19 май 2011 г. на Министерски съвет и на основание   чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование, Медицински университет – Пловдив ОБЯВЯВА КОНКУРС  за учебната 2011/2012 г. за редовни докторанти по четири научни специалности.