Kонкурс „Лаборатория за слава“ (FAMELAB) на Британския съвет

На вниманието на Академичния състав, учени, изследователи, докторанти, специализанти, студенти

Уважаеми колеги,

Информираме Ви за обява за представяне на ежегодния конкурс „Лаборатория за слава“ (FAMELAB) на Британския съвет.

Представянето ще се състои на 5 Март (вторник) от 16.00 ч. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, зала Компас.

Повече информация за събитието можете да получите от ТУК, както и от сайта на конкурса www.famelab.bg.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД