Конкурс на АД „Асистент“, Катедра по Неврохирургия