Конкурс „Наука и младост“

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – НАУЧНИ СЕКЦИИ. КРИТЕРИИ за ОЦЕНЯВАНЕ