Конкурс „СТАРТ на ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ“ 2015

Конкурс „СТАРТ на ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ“ 2015

Разкрита е процедура за провеждане на вътреуниверситетски конкурс „СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2015“ за финансиране на анотационни проекти в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи. Срокът за подаване на документи е 28 Март 2015 г.