Конкурс „Учен на годината – 2015“, обявен от The Leaders Time, Oxford, UK

Конкурс „Учен на годината – 2015“, обявен от The Leaders Time, Oxford, UK

scoy

Конкурс „Учен на годината – 2015“, обявен от The Leaders Time, Oxford, UK.

Документи се приемат до 20 март 2015 г.

http://us3.campaign-archive2.com/?u=f9a48732b8f157e953956150b&id=8c14c3f938&e=ee6c153613