Конкурс за АД „Асистент“ към Катедра Специална хирургия