Конкурс за АД „Асистент“ по Неврология, МФ, Катедра по Неврология

Въз основа на Решение на Академичния съвет на МУ Пловдив от 24.11.2011 се обявява конкурс за длъжността „Асистент“ по Неврология в Катедра по Неврология в срок от 1 месец от датата на обявата. ________________________________________________________________