Конкурс за АД „Доцент“ към ФФ

КОНКУРСИ за АД „ДОЦЕНТ“ към Фармацевтичен факултет на МУ Пловдив На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява конкурс за АД „Доцент“: Професионално направление: Фармация         Научна или учебна специалност: Фармацевтични науки Факултет/Департамент: Фармацевтичен факултет Катедра/Секция: Катедра по „Фармацевтични науки“ Брой места: СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ФАРМАЦИЯТА – 1 място Срок за подаване на документи: Протокол от решение на АС: Пр. No 5/11.05.2011 г. Дата на публикуване в Internet: 11.05.2012 Справки и подаване на документи: Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.