Конкурс за АД „Главен асистент“ към ФФ

КОНКУРС за АД „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ към Фармацевтичен факултет на МУ Пловдив На основание на ЗРАСРБ, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на МУ – Пловдив и взети решения на Академичен съвет МУ Пловдив обявява конкурс за АД „Главен асистент“: Професионално направление: Химия и биохимия                 Научна или учебна специалност: Химия и биохимия Факултет/Департамент: Фармацевтичен факултет Катедра/Секция: Катедра по „Химия и биохимия“ Брой места: ОБЩА и НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ – 1 място Срок за подаване на документи: 2 месеца от датата на публикуване в Държавен вестник Протокол от решение на АС: Пр. No 1/06.02.2012 г. Дата на публикуване в Internet: 11.05.2012 Справки и подаване на документи: Отдел „Човешки ресурси“, Ректорат, II ет. пн. -пт., 8.00 – 16.00 ч.