КОНКУРС за АД „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ към Факултета по обществено здраве, кат. „Управление на здравните грижи“

МУ Пловдив обявява на МУ Пловдив