Конкурс за асистент към Катедра ЗМИОЗОМ, Секция Информационни технологии и биостатистика

Обявена е процедура за конкурс за асистент към ФОЗ, Катедра ЗМИОЗОМ, Секция Информационни технологии и биостатистика.