Конкурс за АСИСТЕНТ към Втора катедра по вътрешни болести, секция Гастроентерология

МУ Пловдив обявява конкурс за АД Асистент към Втора катедра по Вътрешни болести, секция Гастроентерология, МФ.