Конкурс за Асистенти по Микробиология и имунология

МУ Пловдив, ФФ-т, Катедра Микробиология и имунология, обявява две места за АД „Асистент“  съгласно Правилник за УД на МУ Пловдив и Решение на АС от 24.11.2011.Срок на подаване на документи: 1 месец от дата на обявата.