КОНКУРС за ДЕВИЗ на МУ Пловдив

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !  Комисията по конкурса за девиз на МУ-Пловдив разгледа  постъпилите 41 предложения и определи като печеливш следния девиз: Посветени на хуманността – Dedicated to humanity – Ad humanitatem dedicati.   Академично ръководство на МУ-Пловдив