Конкурс за длъжността „Експерт по международно сътрудничество”

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Медицински университет – Пловдив обявява конкурс по документи за длъжността „Експерт по международно сътрудничество” към едноименния отдел.

 Кандидатите да отговарят на следните условия:

Висше образование – степен „магистър” Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо) Компютърна грамотност

Желаещите да заемат длъжността, да представят в деловодството на МУ-Пловдив в срок до 20.06.2013 г. комплект от следните документи:

Автобиография (европейски формат) Копие на диплома за завършено висше образование Удостоверение или друг документ за владеене на английски език

 Интервюто с кандидатите ще се проведе на 21 юни (петък) от 10.00 ч. в кабинета на Заместник-ректора по международно сътрудничество и проектна дейност – 2 етаж на Ректората.

Началник Отдел „Човешки ресурси“ МУ Пловдив