Конкурс за двустранно сътрудничество – 2013 г. с Германия

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уведомяваме Ви, че въз основа на Споразумението между Министерството на образованието и науката на Република България и Германската служба за академичен обмен (DAAD) от 2004 г., Фонд “Научни изследвания” (Фонда) към Министерството на образованието и науката на Република България

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – 2013 г.ГЕРМАНИЯ

1. Цели на конкурсаЦелта на конкурса е да се подкрепят дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество на базата на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции в обществения и частния сектори на страните, обект на конкретното споразумение и в съответствие с националните им законодателства.

2. Общ размер на финансовите средстваПредварителен бюджет на конкурса за 2014-2015 г. с Германската служба за академичен обмен е 200 000 лв. за двугодишния период

3. ПродължителностОбявяване на конкурса: 09.10.2013Краен срок за подаване на предложенията: 22.11.2013 г.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца.

За целите на етапността, заложена в проектните предложения, всички етапи са 12 (дванайсет) месеца, считано от датата на предоставяне на финансирането за съответния етап.

Подробна информация за конкурса можете да получите от ТУК

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД