Конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За шеста поредна година Сдружение Клуб Млади Таланти (КМТ) организира конкурс за млади учени Young and Energetic Scientists (YES) –http://innofair.cys.bg/yes/about/ . Превърнал се вече в традиция, конкурсът започна своето начало като дейност, организирана в рамките на проект European Researchers’ Night, финансиран по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие. YES обаче не е само със състезателен характер. В перспектива, той цели да стабилизира и придаде ново съдържание на връзката между науката, образованието и бизнеса, като даде стимул и умения на млади, иновативно мислещи и амбициозни хора да бъдат научени да комуникират своите идеи и/или научни постижения и да се търсят и  развиват научни задачи, полезни за индустрията. Ние търсим, подпомагаме и стимулираме развиването на проекти, свързани с индустриални изследвания и технологично развитие. Ние търсим  студенти, магистри и докторанти, на възраст между 18 и 35 години, за  които конкурсът ще бъде потенциал за контакт със специалисти от  науката, индустрията и медиите. Ние търсим университети, преподаватели  и изследователи, които искат да подпомогнат своите млади учени и да им  дадат платформа за изява на техните умения и знания. Клуб Млади таланти и неговите партньори от бизнеса и съмишленици,  които спонсорират развитието на млади учени, осигуряват не само  съществени парични награди, но съдействие за развиване и/или участие в  проекти по Рамковата програма на ЕС – Хоризонт 2020, както и  съдействие за валоризиране на проектната идея и намиране на бизнес  партньори.

доц. д-р инж. Владислав Славов – координатор на YESЗа повече информация: http://innofair.cys.bg/yes/Членове на УС на КМТ: Димитър Грудев, Карина Ангелиева, Александър Санков