КОНКУРС за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2014/2015 година

Уважаеми представители на Академчиния състав,

Уважаеми студенти, докторанти, специализанти,

Представяме на вниманието Ви ОБЯВА на Министерството на образованието и науката за

КОНКУРС за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2014/2015 година

 

Конкурсите са за студенти, за придобиване на ОКС „Магистър“ след завършена ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“, летни езикови курсове и семинари, за придобиване на ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ след средно образование, за преподаватели, изследователи, докторанти и специализанти.

Подробна информация за конкурса можете да прочетете от „ОБЯВА – КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ“

Обявата ще бъде публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси”.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност